Vítejte na stránkách Exekučního úřadu Kroměříž

Exekutorský úřad Kroměříž disponuje personálním a technickým zázemím ke zjištění majetkových poměrů povinného, tak i jeho následnému efektivnímu provedení. Při výkonu exekutorské a další činnosti je soudní exekutor pojištěn, kdy výše pojistné částky za škodu způsobenou jinému v souvislosti výkonem činnosti exekutora činí 5.000.000,- Kč.

Jaké služby nabízíme?

Nemusíte pátrat po majetku povinného ani navrhovat, jak vést exekuci - exekutor má sám prostředky, jak majetek povinného zajistit - všechny dotčené osoby včetně bank, finančních institucí, katastru nemovitostí, policie a orgány státní správy a samosprávy jsou povinny poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost pod sankcí pořádkové pokuty a odpovědnosti za vzniklou škodu.